Medarbejdere og
indledende rapporter


Introduktion til den første udgave af Guder & Grave

Guder & Grave var oprindelig Nationalmuseets bidrag til Kulturnet Danmark. I forbindelse med ansøgningen blev der nedsat en styregruppe og takket være projektbevillingen fra Kulturministeriet kunne der fra den 1. april 1996 ansættes medarbejdere til at varetage pilotprojektetes gennemførelse i de følgende ni måneder. En mindre del af bevillingen blev brugt til professionel rådgivning i forbindelse med den grafiske tilrettelæggelse. Ved igangsættelsen udarbejdedes en kort projektbeskrivelse, der blev gjort tilgængelig via Kulturnet Danmark og i september fik publikum adgang til en smagsprøve på det kommende indhold, i forbindelse med udarbejdelsen af en midtvejsrapport. En opsummering af vores erfaringer med projektforløbet findes i den afsluttende beretning.

Styregruppe

I forbindelse med gennemførelsen af pilotprojektet blev nedsat en styregruppe bestående af museumsinspektørerne: Henrik Jarl Hansen (projektansvarlig) fra Fund og Fortidsminder (DKC), Jørgen Jensen fra Danmarks Oldtid og Middelalder samt Tine Wanning fra Nationalmuseets Dokumentationscenter.

Medarbejdere

De bevilgede projektmidler blev primært brugt til at ansættelse af personale. Vibe Ødegaard blev ansat til at varetage den praktiske gennemførelse af pilotprojektet, mens Arnold Mikkelsen og Lydia Slumstrup fik til opgave at forestå den digitale fotografering. Derudover har en stor del af personalet fra Fund og Fortidsminder og Dokumentationscenteret i større eller mindre grad været involveret i supplerende registreringer. Følgende personer har været beskæftiget med projektet i længere tid:

Systemdesign og programmering
Lone Bach Christensen, Peter Skovby Larsen og Jørn Sjøstrøm.

Grafisk design og implementering
Gabor Matolay.

Affotografering af arkivmateriale
Signe Groot Terkelsen.

Digital fototeknik
Lars Kann-Rasmussen.

Supplerende registrering på DKC
Charlotta Lindblom, Eva Hübner og Jørgen Christoffersen.

Koordineringen af genstandsregistreringen
Lene Rold og Per Enggaard Pedersen.

Grafisk tilrettelæggelse
Dikketong ved Henrik Lisby og Henriette Wiberg Danielsen.

 

Introduktion til den anden udgave af Guder & Grave

Med udvidelsen af Guder & Grave i 1998 til at omfatte hele bronzealderen blev der bygget videre op det oprindelige koncept og design. Vi har således ikke ændret meget på publikationens udseende, men har derimod forøget indholdet betragteligt. Personale fra DKC og Dokumentationscenteret har igen været involveret i registrering af baggrundsdata, arbejdet med databaser, programmering m.v.

Medarbejdere

 • Vibe Ødegaard (projektansvarlig)
 • Lone Bach Christensen
 • Henrik Jarl Hansen
 • Lars Kann-Rasmussen
 • Lars Bagge Nielsen
 • Arnold Mikkelsen
 • Per Enggaard Pedersen
 • Lene Rold
 • Jørn Sjøstrøm
 • Lydia Slumstrup
 • Gabor Matolay

 

En særlig tak til

 • Kulturministeriet for økonomisk støtte fra Kulturnet Danmark pilotprojektmidlerne.
 • Statens Museumsnævn og Rigsantikvaren for økonomisk støtte til gennemførelsen af anden del af Guder & Grave.
 • Kort & Matrikelstyrelsen for tilladelse til at reproducere udsnit af Danmarks Topografiske Kortværk.
 • Skov- og Naturstyrelsen for udlån og tilladelse til gengivelse af billeder fra besigtigelser og fredningsrejser.
 • Nationalmuseet, Danmarks Oldtid for udlån og tilladelse til gengivelse af arkivbilleder.
 • Roberto Fortuna, Nationalmuseets Bevaringsafdeling for udlån og tilladelse til gengivelse af tekstilfotos.
 • John Lee, Nationalmuseets Bevaringsafdeling for tilladelse til gengivelsen af foto af Solvognen på titelsiden.
 • Kjeld Christensen, Nationalmuseet Naturvidenskabelige undersøgelser for udarbejdelsen af tekst om dendrokronologi til ordbogen.
 • Jørgen Jensen og Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danske Afdeling, Oldtiden for tema-artikler.

 

Tilbage