Guder & Grave

Guder & Grave fremtræder her i sin anden og stærkt udvidede udgave. Den omfatter nu en præsentation af 450 udvalgte fund fra den danske bronzealder og giver dermed den besøgende på Internettet mulighed for at få et kig om bag Nationalmuseets permanente bronzealderudstilling. Det er således muligt i tekst og billeder at få adgang til noget af det materiale, der ellers er gemt væk i museets magasiner og arkiver. Naturligvis er Solvognen fra Trundholm Mose, lurerne fra Brudevælte, Egtved-pigen og mange andre berømte fund også med. Guder & Grave indeholder desuden en tidstavle, ordbog og mindre tema-artikler, der til sammen giver en introduktion til bronzealderen og et overblik over periodens religion, gravskik og meget mere.

Guder & Grave var oprindelig Nationalmuseets pilotprojekt til Kulturnet Danmark og museets første egentlige publikation på Internettet, hvorfra den blev tilgængelig ved årsskiftet 1996/97. På dette tidspunkt var der tale om en fremlæggelse af 219 grav- og offerfund fra den ældre bronzealder.

Siden lanceringen har vi fået mange positive reaktioner fra brugerne, og de har ofte været kombineret med et ønske om, at Guder & Grave blev udvidet til også at omfatte materiale fra den yngre bronzealder. Med 231 fund fra denne periode er dette hermed sket, og med en forøgelse af ordbogen og introduktionen af tema-artikler kan publikationen nu betragtes som afrundet.

Guder & Grave tager udgangspunkt i Nationalmuseets to store databaser: Fund og Fortidsminder og GENREG , og den blev i sin tid til i et samarbejde mellem flere af museets afdelinger. Dette samarbejde er fortsat med udvidelsen af publikationen, og vi skylder en lang række personer tak for, at det endnu engang er lykkedes. Den første udgave af Guder & Grave blev finansieret af pilotprojekt-midler fra Kulturnet Danmark, mens Statens Museumsnævn og Rigsantikvaren skal have tak for deres økonomiske støtte til udvidelsen af publikationen.

I modsætning til en trykt bog kan en publikation på Internettet forbedres og udvides. Derfor er vi interesseret i tilbagemeldinger fra brugerne. Vi vil gerne vide, hvad der fungerer godt, og hvad vi kan forbedre. Eventuelle kommentarer kan sendes til Kulturarvsstyrelsen.

Vi ønsker alle brugere god fornøjelse med Guder og Grave og henviser til følgende små kapitler, der henholdsvis indeholder mere information om publikationens tilblivelse og en kort introduktion til informationssøgning i databasen.

Medarbejdere og indledende rapporter
til Guder & Grave

Informationssøgning i Guder & Grave

 

Nationalmuseet, DKC, december 1998Forside