Bronzealderens religion


Bronzealderen er den periode i vor forhistorie, der har givet de bedste vidnesbyrd om kult og religion, ja bronzealderen er mættet med religiøs aktivitet og ritualer. Hellige genstande er således fundet i stort tal i moser og på tørt land: Solvognen, lurerne, prægtige guldkar, kæmpeøkser af bronze, importerede bronzekar udsmykket med skibe og sole, halsringe, smykker m.m. må have været benyttet ved indviklede ceremonier, før søer, moser og muldens mørke opslugte dem. Bronzealderen var desuden en periode, hvor der skabtes mængder af billeder - religiøs kunst - der kan fortælle os, hvorledes ritualerne med bl.a. lurer og kultøkser foregik, og om selve kernen i bronzealderens religion: hvad man troede på.

Den store bronzekrukke, en såkaldt “amfora” fra Centraleuropa, indeholdt 11 små guldskåle med hank, da den blev fundet i Mariesminde Mose på Fyn i 1862.

Mange steder i Norden finder vi helleristninger, dvs. billeder indhugget i klipperne eller på løse stenblokke. En del af disse helleristningsbilleder, især fra det vestsvenske landskab Bohuslän, er gengivelser af bronzealderens ritualer, f.eks. kan man se kultøkserne blive båret frem, og der bliver også blæst på lurer. De fleste af disse mere komplicerede helleristninger er fra yngre bronzealder, og det er fra samme periode, at de fleste religiøse billeder på bronzegenstande stammer. Den fine miniaturekunst på bronzerne er i langt de fleste tilfælde ikke afbildninger af ritualer, men derimod billeder af det, man troede på. Det er billeder af bronzealderfolkets forestillinger om solens daglige rejse over himlen, hvor den bliver hjulpet af skibe, fisk, solhest og slange. De bedste af denne type billeder findes på rageknivene, der således havde stor betydning som medie for "troens billeder", men halsringe og andre typer knive kan være udsmykket på denne måde. Desuden kan forskellige figurer af mennesker og dyr i bronze bidrage til forståelsen af bronzealderens religion, bl.a. Solvognen og Grevensvænge-fundet. Alle disse gengivelser fortæller om bronzealderens religion, tro og kult - de er ikke lavet for sjov eller alene som dekorativ pynt, men har haft en dybere betydning.


Solvognen | Solhesten og skibet | Fisken og slangen | Solens rejse | Hvor er guderne | Solguden | Solkult i Europa